Олон Улсын Чиг Хандлага

Модуль 5
Хичээл үзэх
  • Хичээл

    Энэхүү модульд санхүүгийн байгууллагуудад ногоон санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргах боломж, ногоон санхүүжилт олгодог олон улсын байгууллагууд, сангуудын талаар мэдээлэл, мөн өөрсдийн үйл ажиллагаа, харилцагчдадаа тохирсон ногоон санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг санаачилж хөгжүүлэх талаар мэдээлэл өгөх юм.

  • Шалгалт

    Та тус бүр 5оноо бүхий 10 асуултад хариулан шалгалтаа өгнө үү.

    Шалгалтыг 2 удаа өгөх эрхтэй бөгөөд 80%-аас дээш дүн авж тэнцэнэ. Модуль бүрд тэнцсэн дүн авсанаар та сертификат авах эрхтэй болох юм.